Nyheter

Arkiv

Detaljplan antagen för Stadsparkshusen i Trelleborg

Den 4 Maj 2022 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Stadsparkshusen (jur. Kiosken 1) vilka är vackert beläget som entré för stadsparken och ramar in Trelleborgs stortorg. Det innebär flertalet nya bostäder, ca 40 st lägenheter, samt möjlighet för service och restauranger med uteserveringar. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena och detaljplanen vinner

Läs mer »

Vinst av markanvisningstävling i Älmhult!

Tillsammans med Lykos AB har Arkitektlaget Skåne AB i samarbete med Paradis Trädgårdsdesign presenterat ett vinnande förslag i markanvisningstävlingen Västra Bökhult Et.2 i Älmhult för tomterna Lasern 1 & Libellen 2 med ca 16-20 st radhus. Juryns motivering: Bebyggelsestrukturen följer gatorna runt kvarteren och alla enheter har tydlig kontakt med

Läs mer »

Vinst av samhällsbyggnadspriset 2018 för Kv. Bävern, Trelleborg

Tillsammans med Midroc Property Development AB och Alsingevallen AB vann Arkitektlaget Skåne. Samhällsbyggnadspriset i Trelleborgs kommun för nyligen uppförda kv Bävern i vid Stadsparken i Trelleborg. Totalt innehålls 58 st lägenheter samt 1 st lokal.

Motiveringen lyder:
”Trelleborgs centrum är i utveckling, ett tydligt tecken på det är hur kvarteret Bäverns bostadshus vuxit fram och tagit plats utmed Nygatan. Byggnaderna är värdefulla inte minst som hem åt nya och gamla trelleborgare för lång tid framöver, utan även som ett bevis på stadens stora ambitioner.”

Läs mer »