Priser/Nomineringar

Kv. Häcksaxen - Holma Torg, Malmö
Nominerad till Skånes arkitekturpris 2018

Tillsammans med Riksbyggen , MKB  Fastighets AB och Malmö stad Gatukontoret var Arkitektlaget Skåne
nominerade till region Skånes arkitekturpris 2018 för Holma Torg i Malmö.
 
Totalt innehålls 61 st lägenheter samt 6 st lokal.
 
 Motiveringen lyder:
”Holma torg i Malmö är ett stadsbyggnadsprojekt med hög integritet som utgår från miljonprogrammets kvaliteter trots att dessa kanske inte alltid stämmer överens med den rådande stadsbyggnadsdiskursen. Höjd kvalitet på befintliga stråk, nya publika rum, vegetations- och materialval, rumsskapande belysning och volymspelet mellan nya och befintliga byggnader är några kvaliteter som utmärker projektet. Det är ett återhållsamt och välgörande projekt, med en lågmäld humor i hur de befintliga bostadshusen har fått låna några av de tillkommande byggnadernas estetiska uttryck.”

Kv. Bävern 1, Trelleborg
Vinst av Samhällsbyggnadspris 2018

Tillsammans med Riksbyggen , MKB  Fastighets AB och Malmö stad Gatukontoret var Arkitektlaget Skåne
nominerade till region Skånes arkitekturpris 2018 för Holma Torg i Malmö.

Totalt innehålls 61 st lägenheter samt 6 st lokal.
 
 Motiveringen lyder: 
”Trelleborgs centrum är i utveckling, ett tydligt tecken på det är hur kvarteret Bäverns bostadshus vuxit fram och tagit plats utmed Nygatan. Byggnaderna är värdefulla inte minst som hem åt nya och gamla trelleborgare för lång tid framöver, utan även som ett bevis på stadens stora ambitioner.”

Kv. Oden & Balder, Höganäs
Vinst av Höganäs kommuns arkitekturpris för god arkitektur och byggnadsmiljö 2013-2015


Vi är stolta över att kunna meddela att vårt projekt Oden & Balder under våren tilldelats Höganäs kommuns arkitekturpris för god arkitektur och byggnadsmiljö 2013-2015

Motiveringen lyder: 
”Byggnaderna har en viss stramhet och tydlig stadsmässighet som skapar stadga och lugn i stadsrummet. De uppbrutna volymerna och den varierade fasadgestaltningen har utformats på ett inlevelsefullt sätt och är väl anpassade till stadens skala samtidigt som de tillför något nytt.”