Priser/Nomineringar

Kv. Häcksaxen - Holma Torg, Malmö
Nominerad till Malmö stadsbyggnadspris 2017 & Skånes arkitekturpris 2018

Tillsammans med Riksbyggen , MKB  Fastighets AB och Malmö stad Gatukontoret var Arkitektlaget Skåne

nominerade till region Skånes arkitekturpris 2018 för Holma Torg i Malmö.

 

Totalt innehålls 61 st lägenheter samt 6 st lokal.

 

 Motiveringen lyder:

 

”Holma Torg är en modig satsning som bryter nygammal mark. Det

är ett välgörande tillägg som med ödmjukhet för platsen tillför nya

funktioner och rumsliga sammanhang. På ett föredömligt sätt visar

detta unika samarbete att det går att skapa tilltalande miljöer inom

begränsade ekonomiska ramar. Holma Torg har alla förutsättningar

att också förtäta relationerna mellan människor i Holma.” – Malmö stadsbyggnadspris 2017

 

”Holma torg i Malmö är ett stadsbyggnadsprojekt med hög integritet som utgår från miljonprogrammets kvaliteter trots att dessa kanske inte alltid stämmer överens med den rådande stadsbyggnadsdiskursen. Höjd kvalitet på befintliga stråk, nya publika rum, vegetations- och materialval, rumsskapande belysning och volymspelet mellan nya och befintliga byggnader är några kvaliteter som utmärker projektet. Det är ett återhållsamt och välgörande projekt, med en lågmäld humor i hur de befintliga bostadshusen har fått låna några av de tillkommande byggnadernas estetiska uttryck.” – Skånes arkitekturpris 2018

Kv. Bävern 1, Trelleborg
Vinst av Samhällsbyggnadspris 2018

 

Tillsammans med Midroc Property Development AB och Alsingevallen AB vann Arkitektlaget Skåne

 

Samhällsbyggnadspriset i Trelleborgs kommun för nyligen uppförda kv Bävern i vid Stadsparken i Trelleborg. Totalt innehålls 58 st lägenheter samt 1 st lokal.

 

 Motiveringen lyder:

 

”Trelleborgs centrum är i utveckling, ett tydligt tecken på det är hur kvarteret Bäverns bostadshus vuxit fram och tagit plats utmed Nygatan. Byggnaderna är värdefulla inte minst som hem åt nya och gamla trelleborgare för lång tid framöver, utan även som ett bevis på stadens stora ambitioner.”

Kv. Oden & Balder, Höganäs
Vinst av Höganäs kommuns arkitekturpris för god arkitektur och byggnadsmiljö 2013-2015

 

 

Vi är stolta över att kunna meddela att vårt projekt Oden & Balder under våren tilldelats Höganäs kommuns arkitekturpris för god arkitektur och byggnadsmiljö 2013-2015

 

  Motiveringen lyder:

 

”Byggnaderna har en viss stramhet och tydlig stadsmässighet som skapar stadga och lugn i stadsrummet. De uppbrutna volymerna och den varierade fasadgestaltningen har utformats på ett inlevelsefullt sätt och är väl anpassade till stadens skala samtidigt som de tillför något nytt.”