Om oss

Arkitektlaget utformar byggnader och omgivningar där människor trivs och fungerar väl i livets alla skeden.

”arkitekt” – person med konstnärlig och teknisk utbildning i byggnadskonsten
”lag” – organiserad grupp av personer som samverkar för ett gemensamt mål 


Lagandan är den viktigaste egenskapen i vårt företag. Den är en förutsättning för att vi, tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners, skall kunna nå vårt gemensamma mål – god arkitektur!

Att utforma byggnader och omgivningar där människor trivs och fungerar väl i livets alla skeden är det övergripande målet för vårt arbete.

Arkitektlaget har sedan starten 1980 medverkat i mer än 2000 olika byggprojekt av varierande slag. Våra uppdragsgivare spänner från offentliga beställare, fastighets- och byggbolag till privata företag och privatpersoner.