Policy över personuppgiftshantering

Gäller fr.o.m. 2018-04-24

 

Ansvarig för hantering av personuppgifterna är:
Arkitektlaget Skåne AB
Drottninggatan 92
252 21 Helsingborg
Tel. 042-19 96 00

Uppgifterna används för:
Anställda
Kundregister
Leverantörer

Vilka kategorier av personer och uppgifter som förekommer:
Anställda med fullständiga personuppgifter.
Kunder endast med företagsnamn och ev namn på kontaktperson och kodsträng för fakturering.
Leverantörer endast med företagsnamn och ev. namn på kontaktperson.

Tidsgräns för borttagning av digitala personuppgifter:
Anställda ett år ur personalregister och tids/lönesystem.
Bokföring makuleras efter 7 år.
Kunder om inaktiva (ej återkommande) efter två år ur digitala system. Uppgifter behålls analogt
i max 10 år ur ansvarssynpunkt.

Inga uppgifter överförs till annat land eller organisation

Beskrivning av säkerhetsåtgärder för hantering:
Tids och lönesystem är lösenordskyddade och ger bara tillgång till uppgifter för personer med
särskild behörighet. Ekonomipersonal och företagsledning.
Anställdas personuppgifter, anställningsavtal och medarbetarsamtal skyddas i låst mappstruktur
som endast företagsledning har tillgång till.
I datasystemet över det interna nätverket, trådlöst och trådbundet, arbetar vi aktivt med
virusskydd, kryptering/brandväggar och övervakning för att hindra intrång.

Ledningen