Tävlingar

PARKKVARTERET, HELSINGBORG
EJ VUNNEN

Tävlingsförslaget visar hus och en närmiljö som stärker området, ger möjlighet till ett bra boende, en hållbar livsstil samt god ekonomisk genomförbarhet och attraktivitet för nya och gamla Helsingborgare.

I tävlingsbidraget har det arbetats hårt och aktivt med att åstadkomma planlösningar som är flexibla och attraktiva med genomtänkta lösningar. Detta gäller givetvis även driftkostnaderna för de boende genom att i så lång utsträckning som möjligt sänka energikostnaden och arbeta med hållbara och underhållsfria material.

Den yttte utformningen har haft som mål att skapa en helt unik gestaltningsidé samtidigt som vi har tagit till oss de formelement som vi funnit värda att använda från närområdet.

Möten mellan människor och det goda vardagslivet är centrala ledstjärnor i bidraget. De upphöjda entréerna med centralt placerade tvättstugor samt gemensamhetslokaler är exempel på initiativ som stimulerar till en levande miljö.