Vinst av markanvisningstävling i Älmhult!

Tillsammans med Lykos AB har Arkitektlaget Skåne AB i samarbete med Paradis Trädgårdsdesign presenterat ett vinnande förslag i markanvisningstävlingen Västra Bökhult Et.2 i Älmhult för tomterna Lasern 1 & Libellen 2 med ca 16-20 st radhus.

Juryns motivering:

Bebyggelsestrukturen följer gatorna runt kvarteren och alla enheter har tydlig kontakt med entréer mot gatan. Dessa samt de gemensamma ytorna vid gatuhörnen bidrar till både sammanhållen struktur och ett levande gaturum. Öppningarna mellan huskropparna skapar en lätthet till de stadsmässiga volymerna samt kontakt mellan gata och gemensamma innegårdar. Den arkitektoniska gestaltningen har ett gemensamt uttryck och tydligt formspråk samtidigt som olika tegelskift ger dynamik, lekfullhet och identitet till varje lägenhet.

På gatusidan har uteplatsen gestaltats som två koncept för att skapa platser som fungerar för olika behov. Sammantaget läggs vikt vid såväl sociala aspekter som funktionaliteter. Baksidan avgränsar tydligt den egna platsen samtidigt som det finns gemensamma odlingslådor och aktivitetsytor så väl som gångstråk. Förslaget skapar en mjuk övergång mellan det offentliga och privata rummet liksom ett vackert blickfång som skapar ett pärlband i gaturummet.

Lyckos bostäder är godkända enligt kraven i miljömärkningen Svanen. Det innebär bland annat att bostäderna uppfyller höga krav på byggprocessen, val av giftfria material och begränsat energibehov. De gemensamma gårdsytorna med allt från pingisbord till fruktträd bidrar både till biologisk mångfald och gemenskap. För att bidra till hållbara mobilitetslösningar har området utrustats med ladd– och servicestation för cyklar samt plats för leverensboxar.

Lyckos erbjuder bostadsrätter med ett välgenomtänkt och beprövat koncept för den medvetna kunden.