Villa F

Enfamiljshus - Hittarp - Helsingbog

Tomten är belägen i det lilla kustsamhället Hittarp, norr om Helsingborg, i anslutning till landborgskanten och skogen. Byggnaden är utformad som en enkel rektangulär form i ett modulsystem om 0.5 m med utskurna volymdelar. Genom att placera takvingen på olika ställen har vi velat uttrycka husets olika riktningar.  Huskroppen vilar på en sockel och är distanserad från denna med en glasslits som löper runt byggnaden. Valet av fasadmaterial har gjort utifrån den närliggande skogen med dessa svarta trädstammar, i detta fall svart skiffer.                                                    

Färdigställande: 2007

Yta (BOA): 590 kvm

Byggherre: Villa Privat

Byggnadsentreprenör: Veidekke Skåne AB