Vikenskolan

Skola - Viken

Vårt uppdrag var att i anslutning till den befintliga skolan i Viken projektera nya, ändamålsenliga lokaler för en sammanhållen skolorganisation för åk F-9, fullt utbyggd för 850 elever.

Projektet består av nybyggnad av lektionssalar, specialsalar, personalutrymmen, lokaler för elevhälsa, bibliotek, matsal med tillagningskök samt om- och tillbyggnad av idrottshallar med tillhörande omklädningsrum. En ny central entréhall kopplar samman nya och befintliga delar av skolan.

Det viktigaste i detta projektet var att skapa spänning i mellanrummen; platser där eleverna träffas och sociala möten sker. En skolsal är på ett sätt alltid en skolsal, men det vi framförallt arbetat med är grupperingen av byggnaderna och rummen som uppstår mellan dessa, där elever och lärare kan umgås. Från entréhallen går ”gator” ut till de olika delarna, med gångbroar ovanför som knyter ihop och skapar kontakt mellan de två planen.

Initialt arbetade vi mycket med placering av byggnaderna inom fastigheten så att skolan tydligt annonserar sig när man närmar sig och att huvudentrén är lätt att hitta. För att tydliggöra har vi bearbetat fasaden som man möter genom att accentuera biblioteket i plan 1 och bildsalens glasparti och snedtak i plan 2. Vidare har vissa lokaler såsom bibliotek och fritidsgård placerats med fönster ut mot gatan, för att ”aktivera” gatumiljön även kvällstid.  Att stora delar av skollokalerna ligger längs gatorna ger ett stadsmässigt intryck och skyddar skolgården där barnen vistas.

Färdigställande: 2020

Yta (BOA): 11.600 kvm

Byggherre: Höganäs Kommun

Byggnadsentreprenör: Byggmästar'n i Skåne