Väpnaren

Vårdboende - Klippan

Projekteringsuppdraget erhölls efter ett parallellt skissuppdrag med ytterligare tre välrenommerade arkitektkontor inbjudna. Fastigheten ligger centralt i Klippan med utblick över t Torget i samhället. Projektet kombinerar 36 lägenheter i ett vårdboende för äldre med ett 16 ordinära smålägenheter. Huskropparna är traditionellt placerade i kvarterets utkanter så att en gemensam inre skyddad gård skapas. Huskropparna har en småskalighet som tydliggör den inre strukturen utåt vilket ger en ökad hemkänsla och orienterbarhet.  

Färdigställande: 2012

Yta (BOA): 4200 kvm

Byggherre: Treklövern

Byggnadsentreprenör: Skanska