Skogsdungens Förskola

Förskola - Rydebäck - Helsingborg

I Rydebäck ritade vi en ny skolbyggnad som skulle vara flexibel och utformad att fungera både för förskolan, de lägre årskurserna samt fritids. Byggnaden består av fyra huskroppar med sadeltak, sammanlänkade av lägre partier där bl.a. entréer och kapprum är placerade.

Klassrummen / förskoleavd. är placerade under sadeltaken där det är öppet upp i nock för att skapa rymd och ljus. Rummen har dessutom fönster åt två eller tre väderstreck vilket ytterligare bidrar till bra ljusförhållande och utblickar. Mot gårdssidan bildas små gårdar mellan huskropparna, avskärmade med plank mot den stora gården. Här kan man med god uppsikt släppa ut de mindre barnen, och här kan de sova i vagnar under skärmtak.

Fasaderna är klädda med ett rött tegel och på taken ligger svart papp. Fönster, dörrar och plåtarbeten är svarta, hängrännor och stuprör i aluzink.

Färdigställande: 2008

Yta (BOA): 740 kvm

Byggherre: Kärnfastigheter

Byggnadsentreprenör: Peab