Salongen

Flerbostadshus - Västra Hamnen - Malmö

Tomten var en del av Bo01 mässan som inte hann bebyggas, dock var garagenedfart till flera fastigheter innanför tomten redan byggt. Utmaningen bestod i att anpassa en planlösning som fungerade på befintligt bjälklag, vilket utmynnade i en tre-spännare med 2 st 3RK och en st 2 RK per plan. Gestaltningen utgår från en enkel idé om bärande vägg och bjälklag som staplats på varandra och där emellan placerats in fönster i en modul av 0,5 och 1 meter. Huset har getts olika kulörer på för att samspela med gatan och gårdens olika karaktär, även delning i vertikalled härleds till en klassisk indelning. 

Färdigställande: 2006

Yta (BOA): 1000 kvm

Byggherre: Skanska Nya Hem

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB