Sälgen Nya

Flerbostadshus - Vårdboende - Höganäs

Höganäshem gick 2005 ut med ett parallellt skissuppdrag som avsåg att disponera ett kvarter i centrala Höganäs med dels ett vårdboende för äldre och dels ett flerbostadshus på bästa sätt. Bostadshuset består av två femvånings tegelkroppar förenade av ett delvis transparent trapphus med entré. Bostäderna är extra anpassade för personer med begränsad rörlighet.

Färdigställande: 2009

Yta (BOA): 2800 kvm

Byggherre: Höganäshem

Byggnadsentreprenör: Byggmästaren i Skåne