Roos Damm

Flerbostadshus - Staffanstorp

Projektet består av fem st punkthus som tillsammans skapar ett antal rumsbildningar av offentlig och privat karaktär. Idén bygger på en sammanhållande gestaltning med små individuella variationer i husstorlekar, fönstersättning, kulörer och  tydliga karaktärsdrag i fasaduttrycket. Genomgående är teglet ett bärande element som förmedlare av byggnadskvalitet där vi kunnat jobba med teglets varierade möjligheter i den mönstermurade detaljeringen som gjorts med en hög precision.

Planlösningarna bygger på 4-spännare, där vardagsrum och kök placerats i ytterhörn av husen. I de större byggnaderna är balkongerna indragna i loggior som går att glasa in.

Färgsättningen bygger på fyra kulörer, utöver den vitgråa tegelbasen, i rött, svart, gult och brunt tegel. De fyra större husen har fått varsin kulör medan det lilla huset, som också är entréhuset, har färgsatts med alla fyra kulörerna.

Färdigställande: 2021

Yta (BOA): 4200 kvm

Byggherre: Byggmästarn i skåne AB