Rausvång

Radhus - Helsingborg

Projektet består av två radhuskroppar som ligger längs en gata med påfallande nivåskillnad. Vår idé bygger på att varje radhus följde gatans lutning samt att vi ville definiera de yttre gränserna för vad detaljplanen medgav och på så sätt understöda gaturummet på största möjliga sätt. Genom sammanhållande takskiva ligger respektive radhus underordnade denna där vi synliggör den lägenhetsskiljande väggen i gestaltningen. Förråd och balkonger är tydligt integrerade i byggnadsvolymen. Varje radhus är relativt smalt, 5,4 meter, för att optimera utnyttjandet av tomten.                                                                          

Färdigställande: 2006

Yta (BOA): 2500 kvm

Byggherre: Skanska Nya Hem

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB