Pippi

Flerbostadshus - Gyllins Trädgård - Malmö

I östra delen av Gyllins Trädgård har vi ritat ett flerbostadshus innehållande 37 stycken lägenheter samt 3 stycken lokaler. Huset består av två sammankopplade punkthus som formar sig runt ett torg.

Geometrin och utgångspunkten för designen har varit tegelstenens format som multiplicerats i modulmått.

Gestaltningsmässigt har vi velat dela huset horisontellt med synliga betongkanter där emellan muras med ett svart tegel vars fogar blir ljusare våning för våning. Fönsterkarmar i guld och gröntonade bröstningar.

Färdigställande: 2015

Yta (BOA): 2900 kvm (& LOA 100 kvm)

Byggherre: Peab Sverige AB , Region Syd/Bostad

Byggnadsentreprenör: Peab Sverige AB, Region Malmö/Bostad