Pål Ibb

Flerbostadshus - Helsingborg

2006 började vi skissa på den gamla Saga biografen (Pålsgatan) i syfte att riva delar av byggnaden och uppföra ett bostadshus enligt en ganska snäv detaljplan. Huset ritades fram och tanken var byggstart 2008, men finanskrisen stoppade projektet. Först 2012 tog det fart igen och detaljprojekteringen startades.

Husets volym har karaktär av trevåningshus med en indragen vindsvåning. De två sidorna av huset delas av vindsvåningen som går ned på gavelfasaden och ger möjlighet till två helt olika uttryck, en ljusgul gårdssida och en mörkröd gatusida som båda spelar mot varsin omgivning. Gatufasaden är gestaltad med en enkel fönstersättning som kopplar samman fasaden med befintliga gatuhus, ett markerat mittstycke som indikerar huvudentrén samt med ett fönster över hörn för att avsluta byggnaden.                                                                 

Färdigställande: 2013

Yta (BOA): 810 kvm

Byggherre: Ikano Bostad AB

Byggnadsentreprenör: Ikano Bostadsproduktion AB