Östra Torn

Kedjehus - Lund

I östra delen av Lund blev vi engagerade av SNH att tillsammans med andra exploatörer samarbeta med Lunds kommun i framtagandet av en ny detaljplan. Vi tilldelades tomtmark längs en norr-sydlig gata i den sydvästra delen av planområdet.

Vår ambition har varit att skapa olika rum längs gatan. Därför skiljer sig de tre olika delarna åt, från radhusen i söder som bildar rygg mot gatan, till den mellanliggande delen där vi försökt ”stänga” gaturummet i början/slutet och det mer öppna rummet i norr. De olika delarna skiljer sig även volymmässigt men framför allt genom kulörer.

Silvermetallic dominerar i söder, antracitmetallic i mittdelen och svart i norr. Fog färgen variera också mellan områden och följer färgskala på fönster och plåtar.

Färdigställande: 2011

Yta (BOA): 4300 kvm

Byggherre: Skanska Nya Hem

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB