Öresundskraft

Kontor - Helsingborg

När lokalerna i centrala staden vid Sundstorget blivit för små, fick vi i uppdrag att rita ett nytt modernt huvudkontor åt Helsingborgs Energiverk på den gamla gasverkstomten i södra Helsingborg.
Ett flexibelt kontor med möjlighet för att kunna hysa olika hyresgäster. Inom samma projekt löstes skolrestaurang för Rönnowska skolan.

Färdigställande: 1992

Yta (BOA): 5000 kvm

Byggherre: LOFA/ Helsingborg Energiverk senare Öresundskraft

Byggnadsentreprenör: NCC