Oceanhamnen

Flerbostadshus - Helsingborg

Arkitekturen i Oceanhamnen ska spegla den historiska utveckling som skett i hamnen under de drygt 300 år hamnen utvecklats från en enkel träbrygga. Vår arkitektur tar avstamp i hamnen och relationen till Öresund.

Huset består av tre trapphus som är formade till fem individuella ”hus” med en gemensam designidé där de fyra östra tegelvolymerna i mustiga brun-ljusbeigea kulörer är relaterad till hamnen medan den östra gröngrå vågformade skifferklädda delen är sammanvävd med Öresunds skiftande karaktär.

Taklandskapet har medvetet gestaltas i olika höjder för att skapa en varierad och spännande horisontlinje medan sockelvåningen på ett klassiskt bostadsmanér är tydligt markerad med mönstermurningsdetaljer som skiljer sig mellan ”husen” och bidrar till husets särart. Spännande detaljer skapar en sinnlighet som bjuder in betraktaren att upptäcka och ta del av arkitekturen. 

Fönster har omsorgsfullt gestaltas med ett horisontellt uttryck som relaterar till hamnbyggnaderna samtidigt för att ge så bra dagsljus och så goda utblickar som möjligt till lägenheterna. Balkonger har integrerats och anpassats i denna rytm och är placerade där man kan del av dagens skiftande solläge.

Ambitionen har från vår sida har varit att skapa en arkitektur som tar tillvara på de förutsättningar som finns på platsen. Det innebär att lägenheternas placering och planering har haft olika förutsättningar. Mötet med havet i väster utnyttjar utsikten via stora glaspartier, kanalrummet i norr har alla samvaroytor och balkonger vänts mot kanalen och mot öster har Helsingborgs stadskärna varit i blickfånget. 

Många lägenheter är genomgående och vänder sig mot den skyddade och vackra innergården som är en lugn oas för återhämtning från det stadslivet utanför. Här finns det uteplatser till marklägenheter i bästa soläge, grillplats för gårdsfester och växthus för den odlingsintresserade.    

Färdigställande: 2024

Yta (BOA): 5300 kvm

Byggherre: PEAB Bostad AB

Byggnadsentreprenör: PEAB Sverige AB - Bygg Bostad Syd