Oceanhamnen 1

Helsingborg

Arkitektlaget har tillsammans Jais arkitekter utformat Tre Vågor i Oceanhamnen, Helsingborg.
Projektet tar sin utgångspunkt i en markanvisningstävling som vi deltog i och tilldelades tomt.

Att omvandla den gamla Oceanpiren från industrihamn till en ny stadsdel har varit en arkitektoniskt mycket spännande uppgift. Kvarterets förutsättningar och läge är helt unika. Öresund ligger alldeles nära med utsikt mot Danmark och solnedgången över Kronborg i väster. Och samtidigt är det mycket centralt. Med den nya gång- och cykelbron ligger Knutpunktens tåg och färjor ett stenkast bort. Stortorget och Campus finns på bekvämt promenadavstånd.

Kvarteret har bestämda gränser. Skillnaden mellan gatornas offentlighet och gårdens halvprivata rum är tydlig – på det sätt som stenstaden alltid har byggts. Bostadshusens olika lägen avspeglas i arkitekturen, med en havssida mot väster och en mer stadsmässig sida mot öster. Varje hus har sin egen karaktär men formas också av en gemensam idé genom takutformning och materialval.

Sågtandstaken tar sikte på havet och ger huset en rörelse och riktning – som en våg som bryter mot stranden. De ger också kvarteret en egen karaktär bland stadsdelens övriga hus. Byggnadsvolymen är indelad i tre trapphus, vars olika uttryck och material skapar variation och ger en mänsklig skala.

Fronthuset mot kajpromenaden och havet har utformats för att spegla dess speciella läge. Fasaden är av kopparfärgad metall och svart tegel, med stora glaspartier till balkongerna. Gatufasaderna är av tegel i olika kulörer och murförband, för att ge trapphusen skiftande uttryck. Rödbrunt och svart kontrasterar mot gult och vitt. Hörnhuset mot öster har svart tegelfasad med ljusgrå zinkplåt på taket.

Bottenvåningen är utformad för att aktivera och understödja gatulivet. Husets möte med staden ska skapa mötesplatser för människor. Entréerna markeras tydligt. De är välkomnande, med sittplatser, träningsredskap och växtväggar i närheten. Alla trapphus har dagsljus, för att uppmuntra de boende att välja trappan framför hissen, och är genomgående mellan gatan och gården. Bottenvåningen har butikslokaler i hörnlägena. Fronthusets butiksfasad har utformats med djupa, sittbara fönsternischer i tegelramarna.

Gården blir ett gemensamt rum med plats för samvaro, lek, träning och odling. Under gården finns garage för cyklar och bilar.

Alla lägenheter har ett öppet samband mellan kök och vardagsrum. Många av lägenheterna är dessutom genomgående, där samvarorummen har balkonger och dagsljus från två håll, mot både gården och gatan. Balkongerna mot gatan har kvällssol och utblickar mot havet. Lägenheterna på västgaveln mot kajen har stora glaspartier som tar tillvara den exklusiva utsikten. På takvåningarna har balkongerna kompletterats med generösa terrasser. I de två största lägenheterna på plan sex går hissen direkt in i lägenheten.

Totalt finns 49 st lägenheter fördelade på 1-4 RK och 3 st lokaler.

Lägenhetsstorleken variera mellan 45-115 kvm , vilket ger ett bra blandning av olika boende kategorier.

Färdigställande: 2019

Yta (BOA): 3510 kvm + 221 kvm (LOA)

Byggherre: Serneke Projektutveckling AB

Byggnadsentreprenör: Serneke Bygg AB