Masten

Flerbostadshus - Västra hamnen - Malmö

Kvarteret Masthusen ligger i hjärtat av västra hamnen. På en triangulär tomt med unika egenskaper har vi varit delaktiga i skapandet av ett bostadshus med lokaler i bottenplan som stärker ett rikt stadsliv i området. Husets grundstruktur bygger på två st trapphus och en loftgångslösning inåt gården som även utnyttjas som balkong.

Gestaltningsmässigt har vi velat tydliggöra bottenvåningens publika karaktär och skapa en variation i fasadlängeder genom att visa varje lägenhets bakomliggande struktur med en egen fasaddel som varierar med små förskjutningar i valet av tegelkulör. Materialet är huvudsakligen vitt-svart tegel i bottenplan och rött tegel i olika kulörer från plan 2. Avslutande indraget plan är har fasadbeklädnad svarta och grå fibercementskivor.

Färdigställande: 2015

Yta (BOA): 3200 kvm (& LOA ca 300 kvm)

Byggherre: Diligentia AB (Skandia Fastigheter AB)

Byggnadsentreprenör: NCC Sverige AB