Mariaporten

Flerbostadshus - Maria park - Helsingborg

I den nya stadsdelen Maria Park i norra delen av Helsingborg har vi ritat två nya flerfamiljshus som bildar porten in till Mariehällsvägen och Maria Park. Byggnaderna flankerar en rondell och har för att möta rondellen fått en trappliknande planstruktur med markerade trapphus i hörnorna. Husen varierar i höjder från 3-6 våningar för att skalmässigt ansluta till den omgivande bebyggelsen. Husets grundstruktur bygger på två st trapphus med en uppbruten loftgångslösning både inåt gården och utåt gatan som även utnyttjas som balkong där det är möjligt.

Gestaltningsmässigt har vi markerat bottenvåningen i avvikande kulör och en högre detaljrikedom för att stimulera närmiljön man rör sig i. Materialet är huvudskaligen vitt och svart tegel i bottenplan och rött tegel från plan 2 och uppåt. Mönstermurningar förekommer i form av stapelförband i hela bottenvåningen samt dekormurningar bredvid fönster

Färdigställande: 2017

Yta (BOA): 6000 kvm

Byggherre: Skanska Hyresbostäder

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB