Maria Park

Stadsvillor - Maria Park - Helsingborg

På Carl Westmans Allé i Maria Park, Helsingborg ligger dessa fyra trevånings stadsvillor.
Området är känsligt och innehåller många hus med höga krav på bevarande. Den gamla läkarvillan var vår referensram avseende volym, kulör och gestaltningsprincip.
Byggnaderna är placerade 2 och 2 på vardera sidan om läkarvillan och består av två gestaltningar för att få en variation i gaturummet. Varje hus innehåller 9 st lägenheter fördelat på 2RK och 3 RK, totalt 36 st lägenheter i hela projektet. Gavellägenheterna har stora indragna balkonger som kan glasas in efter behag.

Färdigställande: 2004

Yta (BOA): 2400 kvm

Byggherre: AB Helsingborgshem

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB