Linden

Flerbostadshus - Höganäs

Efter flera års förarbeten och ett detaljplangenomförande kunde vi 2012 färdigställa 28 lgh på Höganäs övre. Ett bra exempel på förtätningsprojekt där man på ett ödmjukt och lågmält satt tagit parkmark i anspråk.

De två byggnaderna med 14 lgh i vardera har i samråd med byggherre och kommun utformats traditionellt för att smälta bra ihop i sin sedan länge etablerade miljö i och runt Ruuthsparken. Samtliga lägenheter har uteplats eller balkong i söder eller västerläge med parken som fond.

Färdigställande: 2012

Yta (BOA): 3200 kvm

Byggherre: Veidekke bostad

Byggnadsentreprenör: Veidekke