Konstgjutaren 3

Flerbostadshus - Limhamn

Projektet består av 81 lägenheter, huvudsakligen 2-4RK från 48 till 87 m², samt en lokal
fördelade på 2 huskroppar. Byggnaderna är placerade i vinkel längs en huvud- resp. sidogata.
Där husen möts i tomtens nordöstra hörn markeras ”entrén” till hela området, vilket har varit styrande för husens gestaltning.
I planbeskrivningen för området står skrivit:
”Varje kvarter ska inom sig rymma bebyggelse med varierad gestaltning. Genom variation i tak och fasaders utformning och material,
skall det inom varje kvarter skapas flera delar med tydligt avläsbar identitet”.
Vår intention har varit att uppfylla kraven på variation, men samtidigt skapa en harmoni och ett lugn i bebyggelsen.

Byggnadernas form- och materialval har inspirerats av äldre industribyggnader i området
med t.ex. en sågtandad takform, varmrött tegel och sinuskorrigerad plåt.
Fasaderna har fått en horisontell materialdelning för att visuellt bryta ned byggnadshöjden.
På gavlarna finns även en vertikal delning, så ett annars stort husdjup upplevs smalt och elegant.

Färdigställande: 2020

Yta (BOA): BOA/LOA: 5100 kvm

Byggherre: Skanska Hyresbostäder

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB