Konstgjutaren 1

Flerbostadshus - Limhamn - Malmö

Projektet består av 143 lägenheter, huvudsakligen 2-4RK från 47 till 104 m², samt en lokal
fördelade på 4 huskroppar. Kvarteret är belägen mellan en huvudgata mot norr och en park i söder.
I detaljplanen är kvarteret uppdelad i 5 olika egenskapsgränser, vilket har varit en betydelsefull parameter vid utformningen av byggnaderna.
Den tillåtna byggnadshöjden har styrt att bebyggelsen är högst mot huvudgatan (områdets ytterkant) och lägst mot parken (områdets mitt).
I planbeskrivningen för området står skrivit:
”Varje kvarter ska inom sig rymma bebyggelse med varierad gestaltning. Genom variation i tak och fasaders utformning och material,
skall det inom varje kvarter skapas flera delar med tydligt avläsbar identitet”.

Vi har valt att placera en byggnad i varje hörn av kvarteret för att förstärka områdets gatustruktur.
Detta har skapat en parkliknande bebyggelse där gårdsrummet har fått en öppen, men ändå privat karaktär.
För att uppnå variation inom kvarteret har vi valt att ge bebyggelsen två olika gestaltningar.
Vi har samtidigt önskat att ge kvarteret en sammanhållen identitet genom kulör- och materialval samt i murverksdetaljer.

Färdigställande: 2020

Yta (BOA): BOA/LOA : 9845 kvm

Byggherre: Skanska Hyresbostäder

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB