Koggen

Flerbostadshus - Västra Hamnen - Malmö

Projektet är beläget i Västra hamnen i stadsdelen Fullriggaren. Totalt innehåller projektet 52 st lägenheter, varierande från 1 R&K till 6 R&K i storlekar 52-123 kvm. 

Husets grundstruktur bygger på en kombination av trapphus och loftgångslösning och består av två st trapphus för att få goda utnyttjandetal, men också möjligheten att skapa goda boendevärden.                  Husen utgår från ett grundkoncept som upprepats med små variationer, vilket avser både planlösning och yttregestaltning.

Den yttre variationen har åstadkommits med två olika karaktärsdrag i fasaden, ett svart tegel och ett vitt-grått tegel. Vi har också medvetet undvikit utskjutande delar i fasaderna eller betoning av balkonger, som därför är integrerade i fasadartikuleringen. Hörnorna har däremot getts ett expressivare utryck för att definiera husets avslutning i respektive hörn. Fönstersättningen baseras på ett fåtal fönstertyper som varieras i placering.

Färdigställande: 2015

Yta (BOA): 3500 kvm

Byggherre: MKB Fastighets AB

Byggnadsentreprenör: NE Perssons byggnads AB