Husensjö Skola

Skola - Helsingborg

Husensjö skola är en låg/mellanstadieskola i Helsingborg, bestående av sammanbyggda huskroppar från 1910, 1935 och 1953, alla i sin tidstypiska stil. För några år sedan var man återigen trångbodda, och vi fick i uppdrag att rita ytterligare en tillbyggnad.

Vi ritade en fristående byggnad i tre våningar och lät ett trapphus helt i glas koppla samman den nya tillbyggnaden med huvudbyggnaden. Med det nya trapphuset löstes samtidigt tillgängligheten för större delen av den befintliga byggnaden.

Den nya delen innehåller klassrum, grupprum, bibliotek, kapprum och där tillhörande biutrymmen.

För att hålla ihop skolan fick tillbyggnaden likt resterande byggnader en putsad gul fasad. Fönster och det glasade trapphuset fick ett modernare uttryck för att addera ytterligare ett tidstecken till Husensjö skola. 

Skolan har nu plats för 420 elever.

Färdigställande: 2016

Yta (BOA): 1000 kvm

Byggherre: Fastighetsförvaltningen

Byggnadsentreprenör: HA Bygg AB