Helsingborgs Dagblad

Press/ Handel - Helsingborg

Hösten 1996 deltog Arkitektlaget i en förstudie tillsammans med ett flertal andra företag. Arbetet resulterade i de idéer och avsikter som förverkligats i det konkreta projektet.
Vi ville tidigt hitta ett strukturellt grepp på hela byggnaden; en idé till en arbetsmodell som vi visste skulle kunna anpassas efter de ytterligare krav som vi förväntade under projekteringsarbetet. De inre funktionerna har ordnats enligt de logiska kraven och med tanke på överblickbarhet, flexibilitet och expansionsmöjligheter.
Tillbyggnaden ska uppfattas som ett naturligt tillägg till ursprungligt tidningshus; besläktat med detta men med ett eget uttryck, som tydligt avspeglar verksamheten.

Färdigställande: 1999

Yta (BOA): 3800 kvm

Byggherre: Helsingborgs Dagblad

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB