Hamnallén

Flerbostadshus - Lomma

Totalt finns fyra st. hus fördelat på två kvarter. Husets grundstruktur bygger på en kombination av trapphus och loftgångslösning för att få goda utnyttjandetal, men också möjligheten att skapa goda boendevärden.  Husen utgår från ett grundkoncept som upprepats med små variationer, vilket avser både planlösning och yttregestaltning.

Den yttre variationen har åstadkommits med fyra olika kulörer baserat på grundfärger, men också en förändring i murhålens storlek i fasaden från en mer sluten (blå huset) till en mer öppen fasad struktur (röda huset). Vi har också medvetet undvikit utskjutande delar i fasaderna eller betoning av balkonger, som därför är integrerade i fasadartikuleringen. Fönstersättningen baseras på ett fåtal fönstertyper som varieras i placering. Fasaderna är vitslammade med en svag kulörbrytning och de kulörta delarna är av fibercementskivor.

Färdigställande: 2014

Yta (BOA): 4500 kvm

Byggherre: Skanska Nya Hem

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB