Gustavslundsskolan

Skola - Helsingborg

Tre skolor byggs på fyra år i Helsingborg – och Gustavslundsskolan är den första, en F-9 skola för 450 elever som invigdes HT-2017.

Vi står även bakom de två nästkommande stora F-9 skolorna. I Rydebäck ligger skola nummer två, och den tredje i Mariastaden.

Några ledord i arbetet med Gustavslundsskolan har varit flexibilitet, effektivitet, akustik, ljus, luft och hållbara material.

En skola ska fungera i många år för elever i olika åldrar, samtidigt som verksamheten ska kunna variera efter behov. Gustavslundsskolan har många rum i varierande storlekar, där verksamhetens behov styr vad de olika rummen används till just nu.

Korridorer har undvikits och kommunikationsytorna är istället utformade som generösa uppehålls- och studieytor.

Ljus och transpares är viktigt, stora glaspartier mellan rummen gör att dagsljuset letar sig in mellan salarna, samtidigt undviker man dolda hörn med sikt och öppna ytor.

Färdigställande: 2017

Yta (BOA): 4900 kvm

Byggherre: Fastighetsförvaltningen

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB