Gurkan Äldreboende

Äldreboende - Landskrona

Vi inbjöds av Landskrona Kommun att delta i parallellt uppdrag tillsammans med fyra andra arkitektkontor, som vi vann. Huset består av fyra avdelningar med 9-12 lägenheter inklusive gemensamma ytor och personalutrymmen. Överst finns en konferenslokal som kan användas dels av boendet och dels av andra kommunala verksamheter. Från de övre våningsplanen har man fantastiska vyer över Öresund och det omgivande landskapet.

Byggnaden består av två massiva halvor sammankopplade av en transparent mittsektion dit de gemensamma ytorna för måltider och umgänge är förlagda, med tillgång till stora balkonger i olika väderstreck. Planlösningen innebär att samtliga boenderum är placerade i ytterhörn med fönster som ger utblickar i två väderstreck. Trappor, hissar och seviceutrymmen ligger i hushalvornas mörka avsnitt. Den koncentrerade lösningen ger mycket korta avstånd mellan våningsplanens olika delar samtidigt som man har goda utblickar i omgivningen. Utsikten är fantastisk utöver såväl land som hav. 

Färdigställande: 2011

Yta (BOA): 4200 kvm

Byggherre: Landskrona Kommun

Byggnadsentreprenör: Nimab