Gurkan

Enfamiljshus - Landskrona

Under 2006 fick vi i uppdrag att skissa på ett nytt område, beläget på Västra Fäladen i norra delen av Landskrona. Tidigt låg fokus på att hitta ett ekonomiskt genomförbart projekt. Arkitektlaget utvecklade två plattformar för typhus, ett tvåplanshus på 129 kvm och två stycken enplanshus 118 respektive 148 kvm. Med dessa typer samt en tidigare framtagen typ på 145 kvm tog vi fram en layout där varje kvarter formar sig runt en triangulär plats dit alla entréer riktar sig. Mellan kvarteren finns en grön zon dit husens trädgårdar vetter.

Husen är klädda med fibercementskivor i en vit och tre grå nyanser. Grunden är att gatu- och gårdssida är grå medan långsidorna mellan husen är vita.
Projektet har väckt regionalt intresse p.g.a. låg kostnad, snabb försäljning och uttrycksfull gestaltning. Husen kan ses som ett exempel på hur Arkitektlaget tillsammans med sin beställare med enkla gestaltningsramar och materialval kan skapa karaktärsfulla områden och hus. Total består projektet av 60 hus fördelade på fyra etapper.

Byggherre: Skanska Nya Hem