Grafiten

Flerbostadshus - Helsingborg

Ett layoutförslag som utformats av landskapsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen bearbetades vidare av Arkitektlaget och arkitekt Mario Camp avseende husgestaltningen. Förslaget bygger på två radhuskroppar som bildar ett stort offentligt landskapsrum mellan sig som öppnar upp mot havet. Inspirationskälla har varit Rydebäcksgård med sin huvudbyggnad och flankerande flygelbyggnader. Husen har gestaltats i tre plan med en offentlig och en privatsida som ger alla lägenheter tillgång till utsikt mot Öresund. Olika byggnadselement har använts för medvetet förstärka gavlar eller centrala delars betydelse i landskapsrummet. Gestaltningen har tydliga klassiska referenser.

Färdigställande: 2016

Yta (BOA): 5900 kvm

Byggherre: Skanska Nya Hem