Glimten

LSS Boende - Fredriksdal - Helsingborg

Huset är uppförd som bostad åt människor vilket behöver stöd att bygga upp social kontaktnät.
Det är relativt litet hus som innehåller endast 9 små lägenheter om 34 kvm samt gemensam tvättstuga, förråd och ett kontor – övernattningsrum.
Entrésidan som vetter mot den relativt trafikerade Lägervägen har givits en relativt sluten karaktär med en loftgång som delvis upptas av lägenhetsförråd.
Genom sin utformning erbjuder de fina uteplatser både på markplanet och en våning upp.
Trädgårdssidan uttrycker en större öppenhet genom sina fönsterpartier från golv till tak.
Genom att gavlarna är lutande framdragna vid trädgårdssidan utgör de med sina helt egna fönster en tydlig avslutning av huset.
Samtidigt bildar de tillsammans med takuthänget en klar inramning av trädgårdsfasaden.

Färdigställande: 2000

Yta (BOA): 305 kvm

Byggherre: Kärnfastigheter

Byggnadsentreprenör: Byggmästaren i Skåne