Gläntanskolan

Skola - Helsingborg

Ett hus som väcker nyfikenhet och lust till eget skapande och som inbjuder till dialog och kommunikation. Vårt uppdrag var att forma en utbyggnad till den befintliga f-6 till en komplett grundskola upp till 9:de årskursen – från ca 175 till ca 375 elever.
Följande målsättningar ställde vi upp för vårt arbete:
– Bygga mest möjlig uppe på den naturliga platå som skolan ligger på.
– Med hjälp av byggnaden, skapa yterliggare ett omfamnande gårdsrum, nu för de större barnen.
– Bygga med entréer mot gårdsrummet och med egna entréer mot respektive avdelning för att reducera korridorstrafiken.
– Med hjälp av byggnads formen skapa inre och yttre rum som fungerar i det pedagogiska arbetet och samtidigt ger utrymme  för både in och utvändiga undervisningsrum/uppehållsrum.
– Skaffa en ny entré till skolan i mellanrummet mellan ny och befintlig byggnad.
På ena sidan hittar man rektor och administrativ personal och på den andra entrén till områdets nya allrum, som skall kunna användas i och utanför skolans verksamhet.

Byggherre: Kärnfastigheter

Byggnadsentreprenör: Skanska