Gennakern

Flerbostadshus - Limhamn

Våren 2014 fick vi i uppdrag av Skanska Nya Hem att rita ett kvarter med flerbostadshus i Limhamns Sjöstad.
Projektet omfattar nybyggnad av fem st bostadshus med totalt 102 lägenheter, och där tillhörande källare och underjordiskt garage under kvarteret.
Huskropparna består av fyra – sex våningar, där den översta är en indragen takvåning med terrass till respektive lägenhet.
Lägenheternas storlek är fördelade på 1–5 rok.
Kvarterets gård är upphöjd i förhållande till kajpromenaden och omgivande gator.

En viktig strävan har varit att ge samtliga lägenheter vardagsrum och balkonger som vetter mot söder och väster, och i största möjliga mån en utblick mot havet.
Exteriört var målsättningen att ge kvarteret ett tydligt uttryck mot gatan och ett tydligt uttryck mot gården.
Mot gatan genom en yttre inramning med rött tegel och markerade entréer, mot gården i form av vita fasader som lyser upp och ger extra ljus mellan husen.

Färdigställande: 2018

Yta (BOA): 9400 kvm

Byggherre: Bostadsrättsföreningen Gennakern, Limhamn

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB