Gäddan

Flerbostadshus - Malmö

Arkitektur & material

Vår avsikt har varit att skapa ett arkitektoniskt formspråk präglat av en tidlöshet som både är samtida och evig på samma gång. I grunden består gestaltningsidén av ett murraster med pelare och balk där två olika storlekar på öppningar använts och med en lekfullhet placerats i fasaden för skapa karaktär till husen.
Fönsterplaceringen har en variation, plan för plan, vilket gör att varje lägenhet blir unik i fråga om ljusinsläpp och upplevelse.
Genom att använda olika klassiska gestaltningsgrepp såsom sockelmarkering, takfot, markering av hörn eller förhöjning av byggnadsvolymen har vi skapat ett stort antal variationer av uttryck,  där vi vill betona platsens eller omgivningens betydelse.
Materialvalen baseras på byggnadstraditionen i Malmö som till stora delar utgörs av tegelhus i olika nyanser. Vi har därför valt att arbeta med ett gult tegel som är murat med baksidan utåt för att åstadkomma ett spel med variation och detaljrikedom. Valet av tegel har gjorts ur ett långsiktigt underhållsperspektiv, vilket innebär att husets fasader kan stå opåverkade av tidens tand och åldras med värdighet.
Fönster, räcken och plåtdetaljer är också valda för att vara vackra, men också att åldras på ett bra sätt, kulörer i  antracit- och silvermetallic.
Låglutande tak är av sedum, vilket möjliggör en fördröjning av regnvatten till dagvattensystemet.

Lägenheter
I källaren under den nya byggnationen finns parkeringsgarage, cykelförvaring, lägenhetsförråd och teknik utrymmen.
I bottenplan på den nya byggnationen finns en lokal i hörnan av kvarteret mot det mesta attraktiva läget, mittemot kanalen och Malmö Slott.
Entréer är tydliga och uppglasade mot lokalgatan och signalerar var man rör sig in och ut i huset.
På plan 6 har vi skapat en takterass för de boende, att använda som mötesplats, odlingar eller soldäck.
Ambitionen med lägenhetslayouten har varit att ge så många lägenheter som möjligt kontakt med både lokalgatan , gården och Malmö slott.
Totalt finns 44 st lägenheter fördelade på 2-4 RK och 1 st lokaler.
Lägenhetsstorleken variera mellan 45-89 kvm , vilket ger ett bra blandning av olika boende kategorier.

Färdigställande: 2018

Yta (BOA): 3065 kvm + 115 kvm (LOA)

Byggherre: Skanska Hyresbostäder AB

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB