Fullriggaren

Flerbostadshus - Västra Hamnen - Malmö

Projektet som är baserat på ett vinnande tävlingsförslag innehåller 83 st hyreslägenheter från 1-4 R&K. Planlösningsidén bygger på två effektiva trapphus i innerhörnen med korta balkonggångar åt två håll som minimera kommunikationsytorna och ger väldigt bra BOA/BTA förhållande. Gestaltningsmässigt bygger konceptet på få ingående delar markerade hörnbalkonger, ett par olika fönstervarianter och fasadöppningar, bearbetade fönstersmygar, dekormurning i vit glaserat tegel samt ett vackert och uttrycksfullt tegel.

Färdigställande: 2013

Yta (BOA): 5900 kvm

Byggherre: HSB Projekt i Malmö AB

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB