Kv. Bävern

Flerbostadshus - Trelleborg

Projektet ligger centralt intill Stortorget och Stadsparken i Trelleborg och har en betydande roll i utformningen av de mest centrala stadsrummen. Vår avsikt har varit att skapa ett arkitektoniskt formspråk präglat av en tidlöshet som både är samtida och evigt på samma gång.

I grunden består gestaltningsidén av ett murraster med pelare och balk där två olika storlekar på öppningar använts, öppningarna har lekfullt placerats i fasaden för skapa karaktär till husen. Då fönsterplaceringen är olika, plan för plan, blir varje lägenhet unik i fråga om ljusinsläpp och upplevelse.

Genom att använda olika klassiska gestaltningsgrepp såsom sockelmarkering, takfot, markering av hörn eller de uthängande balkongerna kan vi i skapa ett stort antal varianter av uttryck där vi vill betona platsens eller omgivningens betydelse.

Färdigställande: 2018

Yta (BOA): 3300 kvm

Byggherre: Alsingevallen AB & Midroc Property Development AB

Byggnadsentreprenör: Sawi Byggnads AB & Midroc Construction AB