Duvskär

Flerbostadshus - Rydebäck - Helsingborg

Huset ligger längs Rydebäcks stationsgata på en tomt som tillät en byggnad på ca 14x 43 m. Vår idé bygger på ett punkthus som ha dragits ut för att passa på tomten. Detta medger att fler gavellägenheter får bra utsiktsmöjligheter. Byggnaden har anpassats i gatumiljön med ett enkelt uttryck, större fönsterhål med en dekorativ träskiva bidrar huvudsakligen med karaktären på byggnaden tillsammans med fasadmaterialet samt avsaknaden av balkonger mot gatan. Planen medgav bara 4 våningar, men genom att vi kunde definiera den översta våningen som vind, kunde här inrymmas fyra st lägenheter. Planstrukturen bygger på två effektiva trapphus i form av tre-spännare.

Färdigställande: 2014

Yta (BOA): 2600 kvm

Byggherre: Skanska Hyresbostäder AB

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB