Dörren

Flerbostadshus - Växjö

Sommaren 2020 hade vi det stora nöjet att tillsammans med Serneke Sverige vinna markanvisnings-tävlingen om en utbyggnad i Vikaholm, Växjö kommun.

Genom bostadshusens riktning och placering ges förutsättningar för en varierad gårdsmiljö. Komplementbyggnaderna adderar en småskalighet som skapar både öppna och mer intima rumsligheter på gården. Att bjuda in parken genom utblickar från gårdsrummen och inifrån lägenheterna och samtidigt skapa en trygg och lättillgänglig gårdsmiljö har varit viktiga aspekter.

Området får en stark identitet genom byggnadernas utformning. Med inspiration i det småländska landskapet har vi utformat fyra bostadshus med en sammanhållen skulptural karaktär. Fasader och balkonger kläs i stående träpanel. Träpanelens vertikalitet påminner om skogens trädstammar, med en tät panelprofil längst ned som glesas ut högre upp på fasaden. Takens brytning är inspirerad av skogens böljande horisontlinje. Varje hus har en egen röd nyans vid entrépartiet och burspråkets slitsar, komplementbyggnader är röda.

Färdigställande: 2022

Yta (BOA): 5200 kvm

Byggherre: Serneke Bostads AB

Byggnadsentreprenör: Serneke Bostads AB