Dockan Lilla Varvsgatan

Flerbostadshus - Malmö

Ambitionen har från vår sida har varit att skapa en arkitektur som är tillräckligt stark och karaktärsfull för att balansera detta förhållande mot sin omgivning genom en byggnad som känns vuxen ur platsen både avseende gestaltning och material.

Projekt är uppbyggt i ett slutet kvarter med en tydlig gård som är avskild från gatan, kontakt med gatan sker via de genomgående entréerna där trapphusen finns, totalt fyra st.

Gestaltningsmässigt har vi velat tydliggöra de två nedersta våningarnas betydelse för hur man upplever huset på nära håll, genom att ge det ett annat uttryck i kulör och detaljer, vilket också avspeglar planlösningarna bakom, med många lägenheter i två plan. De övre fyra våningarna tillsammans med den indragna sjunde våningen verkar i ett större landskapsrum mot parken i söder och Lilla Varvsgatan i norr och har fått ett annat uttryck som skall synas och vara identifierbar på längre avstånd. Valet av tegel som fasadmaterial har varit givet utifrån den omgivande kontorsbebyggelsen och de gamla varvshallarnas fasadmaterial. Rött tegel i de två nedersta våningarna tillsammans med ett grådämpat tegel i de övre våningarna hjälper till att understryka den grundläggande idén om uppdelningen av fasaden. De indragna takvåningarna har fått tillbaks det röda teglet som kan jämföras med det traditionellt lutande taket i rött lertegel.               

Vår ambition har varit att skapa yteffektiva samt välplanerade lägenheter som också är flexibla i sin användning över längre tid. Hörnlägenheter har vardagsrum och kök runt hörnet, där det också varit en medveten strategi att placera balkongerna. Balkonger har placerats i de lägen där det varit bäst solläge och många lägenheter har fått tillgång till två sidor av huset, genom att utnyttja balkonggången mot gården, för att ta till vara på solljuset så mycket som möjligt.

Färdigställande: 2020

Yta (BOA): 9000 kvm

Byggherre: PEAB Bostad AB

Byggnadsentreprenör: Peab Sverige AB - Region Bygg Bostad Syd