Dockan Hallenborg

Flerbostadshus - Malmö

Platsen finns alltid där först. I detta fall omgivet av kontorshus på 5 till 6 våningar med en tydlig karaktär och tyngd i rött och grått tegel. Utmaningen är att möta omgivningen och platsen, vilket innebär att huset i sig själv har en styrka att möta byggnaderna runt omkring. Vi anser att det bästa förhållningsättet att balansera mot den existerande kontexten är med ett halvslutet kvarter som ansluter mot gaturummet på tre sidor och öppnar upp sig på den fjärde sidan, mot parken. I huvudsak möter vi de omgivande byggnaderna i sex våningar med en sjunde indragen våning förutom mot söder där huset möter gaturummet i fyra våningar, huvudsakligen för att ge ljus till gårdsrummet och gatan.

Vi har eftersträvat en byggnad med en detaljering på flera nivåer, framförallt har vi koncentrerat detaljrikedomen i bottenplanet där upplevelsen är störst. Trapphusens entréer har därför varit viktiga för denna upplevelse genom att vara  synliga och inbjudande, samtidigt kännas rymliga och ge visuell kontakt med gården. Med mönstermurningar, avvikande tegelkulörer, entrepartier i glas och lokaler med skyltfönster förstärks denna, för våra sinnen viktiga aspekt.

Valet av ett rött tegel som det huvudskaliga fasadmaterialet har varit givet utifrån den omgivande kontorsbebyggelsen och de gamla varvshallarnas fasadmaterial och därmed en naturlig förlängning av denna tradition. De indragna takvåningarna har vi givit ett lätt uttryck i varmförzinkad stålplåt för att anknyta till de råa fartygsplåtar som en gång i tiden bearbetades här

Färdigställande: 2018

Yta (BOA): 8000 kvm

Byggherre: PEAB Bostad AB

Byggnadsentreprenör: Peab Sverige AB - Region Bygg Syd