Dirigenten

Flerbostadshus - Medicon Village - Lund

Arkitekturen skall spegla både samtiden och den historiskt lokala byggnadstraditionen. Den skånska arkitekturen har i stor utsträckning präglats av tegel men också enkla av upprepningar av liknande fönstertyper, vilket både utvändigt och invändigt upplevs som harmoniskt. Gedigna material som tegel med inslag av mönstermurning ökar möjligheten att uppleva detaljer på huset, som tillför stadsmiljön kvaliteter och betraktaren nya saker att upptäcka.

Ambitionen har från vår sida har varit att skapa en arkitektur som är tillräckligt stark och karaktärsfull för att balansera mot den omgivande bebyggelsen genom en byggnad som känns vuxen ur platsen både avseende gestaltning och material. Gestaltningsmässigt har vi velat skapa en byggnad som har en relation med kontorsbyggnaderna i området men också en idémässig koppling till en mer traditionell bostadsarkitektur med ursprung i 1900-talets första hälft. Med de horisontella stående tegelförbanden som löper runt huset knyter vi an till de horisontella murhålen i kontorsbyggnaderna medan vertikalitet i fönstersättningen understryker kopplingen till bostadsarkitektur.

Projekt är uppbyggt som ett U-format kvarter med en lummig bakgård som är avskild från gatan, kontakt med gatan sker via de genomgående entréerna där de tre trapphusen finns, men också via smitvägar i norr och söder.

Färdigställande: 2023

Yta (BOA): 6700 kvm

Byggherre: PEAB Bostad

Byggnadsentreprenör: Peab Sverige AB - Region Bygg Bostad Syd