Danske Parken

Bostäder - Lund

I norra delen av Lund har vi ritat 34 st radhus i vad som kallas Danske Parken. Parken är uppdelad i två områden åtskilda av ett parkstråk. För den gällande detaljplanen var vi tvungna att utveckla ett nytt radhus på 118 kvm som kunde passa in på tomten. Förutsättningen var också att hälften av fasaderna fick bestå av tegel.

Vår ambition har varit att skapa en sammanhållande karaktär för hela området, men ge de två olika delarna mindre variationer i fråga om små förskjutningar i volymer, färgnyanser i tegel och skivmaterial. Gestaltningsmässigt har ambitionen varit att använda tegel i delar som är utsatta och som kan ge byggnaderna stadga på platsen, tex, hörn, gavlar och mellan radhusen. Vid entréer och uteplatser har vi använt träskivor tillsammans med dörrar och fönster i större sammanhängande ytor.

Färdigställande: 2014

Yta (BOA): 4000 kvm

Byggherre: OBOS Bostad AB