Borret

Flerbostadshus - Helsingborg

Kring årsskiftet 2002/2003 deltog vi i en tävling om gestaltning av kv Borret vid Hälsovägen, centralt i Helsingborg. Arkitektlaget utsågs till segrare av en jury från Stadsbyggnadskontoret och Peab. Projektet omfattande drygt hundra lägenheter och tre butikslokaler. En underjordisk garageanläggning, med ett nittiotal p-platser, ingår också i projektet.

Tomtens väl tilltagna bredd har gett förutsättningar för en innergård med generösa mått som blivit en oas i en annars ganska bullrande omgivning. Här har satsats mycket på en varierad grön miljö med lekytor, gräs och träd samt egna uteplatser i markplanet.

Färdigställande: 2007

Yta (BOA): 15000 kvm

Byggherre: Peab

Byggnadsentreprenör: Peab