Bo01

Flerbostadshus - Malmö

Projektet var ett samarbete mellan Arkitektlaget och Mario Campi Archietto fas e associati, från Schweiz.
Huset uppfördes i samband med den stora boutställningen Bo01 år 2001 i anslutning till västra hamnen och omfattar 40 bostadslägenheter. Tidigt var vi överens om att byggnadernas karaktär skulle präglas av återhållsamhet i uttrycket. Vårt kvarter är bebyggt med tre olika huskroppar. Två flerbostadshus med bostadsrätter i fyra plan, medan det tredje lilla huset som ligger inåt området är ett tvåvånings radhus. Byggnaderna grupperar sig kring en gemensam gård under vilket anordnas garageparkering. Husens strukturella uppbyggnad är baserad på ett enda fönsterformat placerat i en modul om 1.8 m. Den önskevärda variationen i fasaderna åstadkommes genom en varierad fönsterersättning. Fasaderna är klassiskt uppbyggda med en markerad sockelvåning, två mellan våningar samt avslutande takvåning.

Färdigställande: 2001

Yta (BOA): 7500 kvm

Byggherre: Skanska Nya Hem

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB