Äpplet

Flerbostadshus - Helsingborg

Från mitten av 1950-talet bebyggdes delar av Ringstorp med flerbostadshus. Inne i en större befintlig platsbildning låg en liten låg servicebyggnad som inte vara ändamålsenlig. Möjlighet fanns nu för ett infill-projekt med en byggnad som kunde skala om gaturummet och definiera platsen. Vi kände att det behövdes ett hus med en stark karaktär och integritet för att möta de olika sidorna av rummet, ett hus som hade en tydlig närvaro på platsen.

Lösningen var ett litet punkthus som var sammanhållet och enhetligt mot omgivningen. Byggnaden gavs därför en likartad riktning åt alla håll med balkonger, fönster och fasaduttyck.

Huset är ritat utefter en tegelstens mått och ett modulsystem på 1,2 meter där fönster, balkonger och mönstermurningar är integrerade i ett rationellt ramverk. Med stenens och fogens flexibilitet skapar vi olika struktur och kulörer genom att trycka in och lyfta ut tegelstenen eller fogen. Gult tegel med spel, guldmetallic färgade fönster och räcken samt övriga plåtdetaljer i silvermetallic skapar sammantaget en kvalitetskänsla som kommer stadsrummet till godo.

Färdigställande: 2021

Yta (BOA): 1700 kvm

Byggherre: Hyléns Fastighetsförvaltning