Anisen & Fänkålen

Radhus - Maria allé - Helsingborg

På de sista lediga tomterna väster om Kullavägen längs med båda sidor av Mariehällsvägen uppförs 21 st radhus i två plan. Radhusen är relativt smala vilket ger en hög intensitet åt gaturummet med många entréer, fönster och detaljer. Husen har sina trädgårdar vända inåt kvarteret med angöringen förlagd hit.

Genom materialverkan i rött tegel, fönstersättning, mönstermurning i svart tegel och murar har ett gediget radhuskvarter skapats med små medel som tillför det allmänna offentliga rummet grundläggande karaktär, såsom gränser, materialitet och rörelser.

Radhusen är fördelade i storlek på 135 kvm söder respektive 113 kvm norr om Mariehällsvägen.

Färdigställande: 2016

Yta (BOA): 1900 kvm

Byggherre: Skanska Nya Hem

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB